Helder zicht op presteren

Snelle scan

Met de ‘snelle scan’ krijg je snel inzicht in het presteren van je organisatie. De gebieden die extra aandacht van je nodig hebben worden snel duidelijk. Je kunt je energie en aandacht gericht gaan inzetten om de doelen en de resultaten van je organisatie te verbeteren.

Degelijke Doorlichting

De ‘degelijke doorlichting’ is uitgebreider en biedt meer maatwerk. Meer specifiek wordt duidelijk waar de verbetermogelijkheden in je organisatie zitten. Ook de externe omgeving wordt intensiever betrokken en diepgaander bekeken.

Indringend Inzicht in1dag (II1D)

II1D is een hele specifieke manier van kijken naar je organisatie. Geen groep externe adviseurs die weken- of maandenlang in je organisatie rondlopen. Maar een hele korte, intensieve en zeer hoogwaardige manier van werken die gegarandeerd leidt tot diep inzicht in het presteren van je organisatie en die een hele grote toegevoegde waarde heeft.

Ondersteuning bij de uitvoering

Training

H&H heeft de afgelopen jaren tientallen open inschrijving-  en in-company cursussen, trainingen en workshops verzorgd op het gebied van resultaatgericht werken, doelgericht doorlichten, effectief adviseren voor interne adviseurs, het sturen en beheersen van (grote) overheids- en non-profit organisaties, strategisch risicomanagement en ‘besturen voor bestuurders’.

Coaching

In de afgelopen 7 jaren heb ik ongeveer 20 jonge managers in publieke en private organisaties gecoached en 3 wat meer seniore heren die een nieuwe impuls aan hun carrière wilden geven.

Meehelpen

Enkele adviesopdrachten hebben voor mij ook geleid tot een functie als interim-manager. Gedurende een korte of langere periode heb ik meegeholpen bij de uitvoering.

Als je meer wilt weten over de ‘Snelle Scan’, de ‘Degelijke Doorlichting’ of ‘Indringend Inzicht in 1 dag’ of mijn ondersteuning bij de uitvoering neem dan hier contact met me op.